Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Restaurátoři zachraňují v Panteonu Národního muzea Brožíkův vzácný lunetový obraz
Restaurátoři zachraňují v Panteonu Národního muzea Brožíkův vzácný lunetový obraz
Sobota, 30. duben 2016 08:26
Restaurátoři zachraňují v Panteonu Brožíkův lunetový obraz , zdroj Národní muzeum

V Panteonu Historické budovy Národního muzea v současnosti probíhají práce na restaurování části lunetového obrazu od českého akademického malíře Václava Brožíka. Vzácná nástěnná malba z roku 1898 byla poškozena dlouhodobým zatékáním, které bylo nyní odhaleno při rekonstrukci budovy.Brožíkovo dílo, na kterém Jan Amos Komenský předkládá r. 1657 městské radě v Amsterodamu svá didaktická díla a při jehož realizaci Brožíkovi pomáhal jeho žák Jan Skramlík, je v horní části poškozeno. Kvůli zatékání je omítka pod malbou uvolněná, vytváří „puchýře a kapsy“ a na několika místech nedrží na zdi. Obraz je v péči restaurátorského týmu pod vedením akademické malířky RNDr. Mileny Nečáskové. Poškození takového rozsahu totiž nelze řešit ani injektáží, nebo lokálním zpevněním, proto restaurátoři přistoupili k technice transferu. Postižená místa musela být zajištěna přelepem, nyní probíhá rozřezávání na manipulativní díly, které jsou šetrným postupem snímány vcelku ze zdi. Následně bude vytvořena nová podkladová vrstva vápenné omítky. Sejmuté části malby se očistí z rubové strany, pak budou navráceny na své původní místo na zdi. Po odstranění přelepů restaurátoři přistoupí k dalším krokům, která dílu navrátí jeho původní krásu.

„Nedílnou součástí generální rekonstrukce Národního muzea jsou též rozsáhlé opravy a restaurování uměleckých děl, kterými je budova vyzdobena. Na kvalitu restaurování obrazů a soch v naší Historické budově klademe veliký důraz a pečlivě práce sledujeme a kontrolujeme. Vždyť se také jedná o velice vzácná umělecká díla generace Národního divadla, která zde musí být zachována i pro naše potomky“, říká generální ředitel Národního muzea.

Restaurátoři zachraňují v Panteonu Brožíkův lunetový obraz , zdroj Národní muzeumRestaurování se dočkají také ostatní tři lunety v Panteonu – Karel IV. zakládá r. 1348 pražskou univerzitu (luneta od V. Brožíka), Povolání Přemysla Oráče k vládě a Sv. Metoděj dokončuje na Velehradě před svou smrtí v roce 885 překlad Písma svatého do slovanského jazyka (luneta od F. Ženíška).

Restaurátorské práce intenzivně pokračují i na dalších významných uměleckých dílech a uměleckořemeslných prvcích s cílem zachovat jejich autenticitu budoucím generacím.Zdroj a foto: Národní muzeum
(zem)Restaurátoři zachraňují v Panteonu Národního muzea Brožíkův vzácný lunetový obraz