Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu
Prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu
Sobota, 25. červen 2016 12:37
Prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu

Od poloviny osmdesátých let se v pražských územních plánech počítá se zavedením tramvajové linky na sídliště Dědina. Avšak v loňském roce zaznamenal vypracovaný stavební záměr pro Prahu 6 negativní ohlasy místních obyvatel. Nyní se výstavba tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu posunula o krok blíž. Záměr prošel změnami a připravuje se jeho schválení. S případným zahájením výstavby by se mělo začít nejdříve v roce 2018.


Stavební záměr na prodloužení tramvajové trati o pět zastávek z Divoké Šárky na Dědinu vyvolal u obyvatel negativní ohlasy především díky vzniku nové křižovatky, zvýšenému hluku a úbytku parkovacích míst. Požadavky byly do plánu zaneseny a příprava výstavby se tak posunula do další fáze. Nové řešení tratě neobsahuje obávanou křižovatku, počítá s vyšší kapacitou parkování, se sdruženou tramvajovou zastávkou a s více zatravněnými plochami.


„Snažili jsme se především provést informační osvětu projektu, komunikovat s občany a poté jejich podněty a připomínky zapracovat do plánu tak, aby byli spokojeni,“ řekl zástupce starosty Prahy 6 Martin Polách. Důležité bylo také zachování stromové aleje, která bude dokonce podél nové tramvajové linky výrazně prodloužena.


„Těší mě, že se blížíme realizaci projektu, který má perspektivu a význam nejen pro městskou část Praha 6, ale výhledově pro všechny obyvatele i návštěvníky Prahy. Chci zdůraznit, že finální projekt maximálně reflektuje obavy obyvatel okolí z možného úbytku parkovacích míst a garantovat, že jejich dostatečná kapacita bude díky pochopení Ministerstva obrany České republiky zajištěna dalšími parkovacími místy a dále výstavbou parkovacích domů, kterou bude financovat hlavní město,“ uvedl náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek.


Kromě časových úspor přinese zavedení nové tramvajové linky i ekologické řešení. Přispěje ke snížení míry automobilové dopravy v celé oblasti a předpokládá se, že po jejím zprovoznění dojde k poklesu počtu projíždějících autobusů přibližně o 50 %. „Při provozu tramvají jako dopravního prostředku nevznikají v místě žádné imise ani emise. Vzhledem k použití moderních technologií při výrobě nových souprav, při pokládce podloží i samotných kolejí bude provoz tramvají nejen tišší než autobusy, ale jednoznačně ekologičtější,“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel Dopravního podniku hl. města Prahy (DPP).


Projekt DPP má protáhnout tramvajovou trať z Divoké Šárky skrz sídliště Na Dědině do nově vybudované smyčky Dědinská v blízkosti stejnojmenné ulice. Na trati dlouhé 2,3 km bude pět zastávek s názvy: Divoká Šárka, Vlastina, Sídliště Na Dědině, Ciolkovského a Dědinská. Do budoucna by trať měla pokračovat dále na Ruzyni a propojit Terminál 3 Letiště Václava Havla s Dejvicemi a centrem města.


Před zahájením výstavby zbývá ještě získat územní rozhodnutí a následně stavební povolení. Zahájení výstavby je plánováno nejdříve v roce 2018 a její dokončení na rok 2020.


Foto: DPP

Zdroj: praha.eu

(ewe)Prodloužení tramvajové tratě z Divoké Šárky na Dědinu