Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Praha navýší pomoc pro bezdomovce
Praha navýší pomoc pro bezdomovce
Neděle, 26. červen 2016 12:57

V pražských ulicích teď bude nabízet odbornou pomoc lidem bez přístřeší více terénních pracovníků - Praha tím chce ještě více zefektivnit pomoc lidem, kteří se, mnohdy ne vlastní vinnou, ocitli na ulici. Navýšení počtu terénních pracovníků zahrnula Praha i do své aktualizované Koncepce řešení problematiky bezdomovectví pro období 2013-2020.„Terénní pracovníci jsou velmi důležitou složkou, která s lidmi bez přístřeší řeší problémy přímo na ulici a poskytuje jim nejen sociální poradenství, ale i ošetřovatelsko-hygienickou pomoc. Od navýšení jejich počtu si slibujeme i lepší působení na lidi bez přístřeší v problematických lokalitách,“ popsal radní pro sociální oblast Daniel Hodek.

Až třínásobně by se měl navýšit počet terénních pracovníků v rámci příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha. „Posílení terénních programů je v souvislosti s řešením problematiky lidí bez přístřeší velmi důležité. Určitě budeme moci lépe monitorovat lokality po celé Praze a navazovat kontakty s klienty. A tím i poskytovat efektivnější pomoc. Jen za minulý rok naši pracovníci realizovali téměř 18.000 kontaktů,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Centra sociálních služeb Ludmila Tomešová.

V rámci koncepce hodlá Praha podporovat navyšování terénních pracovníků i u neziskových organizací zabývajících se řešením problematiky bezdomovectví.

V rámci aktualizované koncepce radní Hodek vidí možnosti řešení také ve vytváření nízkokapacitních nízkoprahových center na území hlavního města, nejlépe v lokalitách s vyšším výskytem lidí bez přístřeší.

„Záměrem je poskytovat pomoc těmto lidem na více místech, kde se nejčastěji pohybují a omezit tím jejich přemisťování či zvyšování jejich koncentrace v rámci ostatních lokalit a stávajících zařízení,“ upřesnil radní Hodek. Zároveň se chce zaměřit na poskytovatele služeb v souvislosti s provozováním zařízení, aby více dbali na práci s klienty i v okolí těchto objektů. „Není možné, aby klienti těchto zařízení nadměrně zatěžovali okolí a komplikovali přitom život ostatním lidem. Jsem přesvědčený, že navýšením terénních pracovníků a zvýšenou starostlivostí o své klienty kolem zařízení poskytující pomoc se dají eliminovat z větší části problémy jako je tomu třeba U Bulhara,“ doplnil radní Hodek.
Zdroja foto: Praha.eu(zem)Praha navýší pomoc pro bezdomovce