Praha.cz

 
Nacházíte se: Zprávy Zprávy z Prahy Aktuálně - zavádění nových parkovacích zón na území Prahy
Aktuálně - zavádění nových parkovacích zón na území Prahy
Čtvrtek, 28. duben 2016 11:00
Parkování, ilustrační foto, zdroj Pixabay

Zóny placeného stání (ZPS) nejsou pro Pražany nic nového. V roce 1979 byl vydán Národním výborem hl. m. Prahy (NVP) parkovací řád, který zřizoval zóny A, B, C a D. Právě tyto zóny regulovaly na levém břehu Vltavy parkování do roku 2007.Parkovací zóna v dnešní podobě vznikla v roce 1996 na pravém břehu Vltavy na území MČ Praha 1.K dalšímu rozšíření na levém břehu došlo v říjnu 2007 spolu s rozšířením na území MČ Praha 2 a dále i pro MČ Praha 3 a MČ Praha 7, kde se s ohledem na déle trvající výběr správců realizace posunula na únor roku 2008. Regulace dopravy v klidu má samozřejmě hlubší kořeny.

Některé městské části, které nebyly zónami dotčeny v roce 2007, se ihned začaly připravovat na zavedení ZPS na svých územích. Jednalo se zejména o MČ Praha 6 a MČ Praha 11. Další městské části se s připraveností na zavedení ZPS postupně přidávaly, až byla v roce 2013 zahájena odborná diskuse na půdě Magistrátu hl. m. Prahy. Byly přijaty nové zásady pro zavádění ZPS a Koncepce ZPS. Nová koncepce reflektovala posun ve vývoji technologií pro regulaci dopravy v klidu a zejména více než 10 let zkušeností s provozem ZPS v dnešní podobě.

Zavádění nových parkovacích zón na území metropole, foto: TSK„Právě zkušenosti z provozu ZPS byly základním vodítkem při sestavování zadávací dokumentace k veřejné zakázce na Dodavatele služby ZPS. Díky těmto zkušenostem bylo poměrně jednoduché promítnout do požadavků na uchazeče to, co Praha skutečně potřebuje,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek, radní pro dopravu, a dodal; „Z technologického hlediska jsou nové zóny velmi revoluční. Zpracování technických podmínek veřejné zakázky předcházely téměř roční analýzy proveditelnosti záměru, a to po stránce technické, procesní, právní a ekonomické.“

Byla též podniknuta cesta do významných evropských metropolí, kde již obdobný systém regulace dopravy v klidu funguje a pro Prahu byl velkou inspirací. Jde o systém evidence parkovacích relací na registrační značku (RZ) vozidla.

„Ačkoli to v první chvíli vypadá, že registrační značka je pro parkování velmi zbytným údajem, opak je pravdou. Evidence parkovacích relací přes RZ umožňuje následně plně automatizovat kontrolu dodržování pravidel v zónách. Kamerové systémy již dnes s poměrně vysokou mírou přesnosti dokáží číst RZ zaparkovaných vozidel, a to z automobilu jedoucího po komunikaci,“ řekl Ladislav Pivec, šéf TSK

Přečtené RZ jsou porovnávány se zadanými parkovacími relacemi v Centrálním informačním systému (CIS), který spravuje společnost Altron. Ten byl předmětem druhé veřejné zakázky, kterou vypsala Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) ve stejném čase, jako výše zmíněnou na Dodavatele služby ZPS, společnost Eltodo. CIS registruje parkovací relace a k nim přiřazené RZ. Pokud vozidlo na komunikaci odhalí shodu mezi zaparkovaným vozidlem a platnou RZ pro parkovací relaci, neděje se nic. Pokud však shoda není, přiřadí se k RZ potřebná dokumentace a toto je odesláno na Městskou policii hl. m. Praha jako podezření na přestupek. Pokud tato instance rozhodne, že byl přestupek spáchán, probíhá další postup řešení přestupku již standardní formou.

Hlavním zdrojem informací o nových ZPS, přístupem na VPH a místem správy uživatelských účtů jsou internetové stránky www.parkujvklidu.cz. Na těchto stránkách naleznou všichni uživatelé ZPS (rezidenti, abonenti i návštěvníci) všechny potřebné informace, aby mohli ZPS v hl. m. Praze bezproblémově užívat. Kromě přístupu na virtuální parkovací hodiny a přístupu ke správě osobních uživatelských účtů je zde i interaktivní mapa se zakreslením jednotlivých druhů ZPS a zejména s odkazy na informace o komerčních parkovištích (adresa, výčet služeb, cena i aktuální obsazenost). Tyto informace ocení zejména návštěvníci hl. m. Prahy.

Podrobnosti o Virtuálních parkovacích hodinách, Osobním účtu uživatele a také o Aktuálním stavu rozšiřování ZPS naleznete ZDE.Zdroj a foto v článku: Praha.eu, TSK
Úvodní ilustrační foto: Pixabay(zem)Aktuálně - zavádění nových parkovacích zón na území Prahy