Praha.cz

 
Festival Jeden svět

Festival Jeden svět je jedním z nejvýznamnějších multikulturních festivalů věnovaných problematice lidských práv v Evropě. Koná se každoročně na začátku března a patří mezi zakládající členy Asociace lidskoprávních festivalů. Zabývá se sociálními tématy, problematikou rozvojových zemí, lidskými právy a lidskými příběhy. Organizátorem festivalu je společnost Člověk v tísni, která je humanitární organizací s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě. Spolupořadatelem je ministerstvo kultury.

Festival jeden svět má přinášet komplexní a vyvážené informace a hlubší pochopení souvislostí a důležitých zahraničně politických a společenských témat. Oslovuje především mladé lidi, studenty a středoškoláky. V rámci festivalu je udělována osobnostem, které se zasloužily o prosazování lidských práv, demokracie a nenásilného řešení politických konfliktů, jediná česká mezinárodní lidskoprávní cena Homo Homini.


Základní osou festivalu je hlavní soutěž, soutěžní kategorie krátkých forem a speciální soutěžní kategorie Máte právo vědět.

O cenu ministra kultury za nejlepší film a Cenu za nejlepší režii v Hlavní soutěži soupeří šestnáct filmů.

Soutěžní kategorie krátkých forem zahrnuje dokumentární, experimentální i animované filmy do 35 minut délky.

Máte právo vědět představuje 16 celovečerních dokumentárních filmů, které upozorňují na neznámá nebo zamlčovaná témata týkající se lidských práv. Tyto filmy soutěží o cenu Rudolfa Vrby.


Součástí festivalu jsou i semináře a debaty ohledně tématických problémů, kde může každý projevit svůj názor, angažovat se a konfrontovat svůj postoj k tématu s ostatními. Jeden svět tak učí diváka artikulovat vlastní názory v otevřené debatě.


Kromě Prahy festival prbíhá i v dalších městech České republiky - v Bílině, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Liberci, Mělníku, olomouci, Ostravě, Pardibicích, Plzni, Rožnově pod Radhoštěm, Táboře, Ústí nad Labem a Zlíně.


Nedílnou částí festivalu jsou i projekce pro střední a základní školy, které se konají ve všech festivalových městech.